خانه اندروید

800 ساعت آموزش اختصاصی

بیش از 30 هزار دانشجو

آموزش های پروژه محور

مطالب پیشنهادی حتما مشاهده کنید :

پروفایل CollapsingToolbarLayout اندروید استودیو

پروفایل CollapsingToolbarLayout اندروید استودیو

پروفایل CollapsingToolbarLayout اندروید استودیو

CollapsingToolbarLayout Android Studio

CollapsingToolbarLayout ، عرض سلام و ادب خدمت کاربرن محترم سایت خانه اندروید در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با آموزش پروفایل CollapsingToolbarLayout امیدواریم این آموزش مشابه آموزش های قبل مورد رضایت شما عزیزان قرار بگیره قصد داریم پروفایلی را طراحی کنیم که کاربر با اسکرول انیمیشن پارالاکس را مشاهده کنه و Toolbar نمایش Background همراه با تصویر از سمت بالا محو بشه یا خارج ،  خیلی از اپلیکیشن های از این روش استفاده کردن مثل اپلیکیشن تلگرام و …ما هم قصد داریم این آموزش رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم.

لطفا اکتیویتی با نام : activity_CollapsingToolbarLayout ایجاد کنید سپس در بخش دیزاین سورس کد زیر را وارد کنید:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:layoutDirection="rtl"
  android:fitsSystemWindows="true">

  <android.support.design.widget.AppBarLayout
    android:id="@+id/app_bar"
    android:layout_width="386dp"
    android:layout_height="240dp"
    android:fitsSystemWindows="true"
    android:theme="@style/AppTheme.AppBarOverlay">

    <android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout
      android:id="@+id/toolbar_layout"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:fitsSystemWindows="true"
      app:contentScrim="?attr/colorPrimary"
      app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways|enterAlwaysCollapsed">

      <ImageView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="160dp"
        android:adjustViewBounds="true"
        android:src="@mipmap/androd"
        app:layout_collapseMode="parallax"
        app:layout_collapseParallaxMultiplier="0.7" />

      <android.support.v7.widget.Toolbar
        android:id="@+id/toolbar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="?attr/actionBarSize"
        app:layout_collapseMode="pin"
        app:layout_scrollFlags="scroll|exitUntilCollapsed"
        app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay" />

    </android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout>
  </android.support.design.widget.AppBarLayout>

  <android.support.v4.widget.NestedScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_marginTop="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:padding="@dimen/activity_horizontal_margin"
    app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
    tools:showIn="@layout/activity_scrolling">

    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:orientation="vertical">

      <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="?attr/selectableItemBackground"
        android:clickable="true"
        android:padding="@dimen/activity_horizontal_margin">

        <ImageView
          android:id="@+id/ivContactItem1"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:layout_marginEnd="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:layout_marginRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:src="@drawable/ic_android_black_24dp" />

        <TextView
          android:id="@+id/tvNumber1"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_marginLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:layout_marginStart="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:layout_toEndOf="@id/ivContactItem1"
          android:layout_toRightOf="@id/ivContactItem1"
          android:text="خانه اندروید"
          android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Medium"
          android:textColor="#212121" />
      </RelativeLayout>

      <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="?attr/selectableItemBackground"
        android:clickable="true"
        android:padding="@dimen/activity_horizontal_margin">

        <ImageView
          android:id="@+id/ivContactItem2"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:layout_marginEnd="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:layout_marginRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:src="@drawable/ic_assignment_black_24dp" />

        <TextView
          android:id="@+id/tvNumber2"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_marginLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:layout_marginStart="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:layout_toEndOf="@id/ivContactItem2"
          android:layout_toRightOf="@id/ivContactItem2"
          android:text="جواد محمدی هستم مدرس سایت خانه اندروید خوشحالم که در خدمت شما هستم."
          android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Medium"
          android:textColor="#212121"
          android:lineSpacingExtra="20dp"/>

      </RelativeLayout>

      <include layout="@layout/item_divider" />

      <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="?attr/selectableItemBackground"
        android:clickable="true"
        android:padding="@dimen/activity_horizontal_margin">

        <ImageView
          android:id="@+id/ivContactItem3"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:layout_marginEnd="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:layout_marginRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:src="@drawable/ic_mail_outline_black_24dp" />

        <TextView
          android:id="@+id/tvNumber3"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_marginLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:layout_marginStart="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:layout_toEndOf="@id/ivContactItem3"
          android:layout_toRightOf="@id/ivContactItem3"
          android:ellipsize="end"
          android:maxLines="1"
          android:text="info@homeandroid.ir"
          android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Medium"
          android:textColor="#212121" />
      </RelativeLayout>

      <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="?attr/selectableItemBackground"
        android:clickable="true"
        android:padding="@dimen/activity_horizontal_margin">

        <ImageView
          android:id="@+id/ivContactItem4"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:layout_marginEnd="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:layout_marginRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:src="@drawable/ic_phone_black_24dp"
          />

        <TextView
          android:id="@+id/tvNumber4"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_marginLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:layout_marginStart="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:layout_toEndOf="@id/ivContactItem4"
          android:layout_toRightOf="@id/ivContactItem4"
          android:ellipsize="end"
          android:maxLines="1"
          android:text="093034545454"
          android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Medium"
          android:textColor="#212121" />
      </RelativeLayout>

      <include layout="@layout/item_divider" />

      <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="?attr/selectableItemBackground"
        android:clickable="true"
        android:padding="@dimen/activity_horizontal_margin">

        <ImageView
          android:id="@+id/ivContactItem5"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:layout_marginEnd="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:layout_marginRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:src="@drawable/ic_my_location_white_24dp" />

        <TextView
          android:id="@+id/tvNumber5"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_marginLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:layout_marginStart="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:layout_toEndOf="@id/ivContactItem5"
          android:layout_toRightOf="@id/ivContactItem5"
          android:ellipsize="end"
          android:maxLines="1"
          android:text="سایت : homeandroid.ir"
          android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Medium"
          android:textColor="#212121" />

      </RelativeLayout>

      <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="?attr/selectableItemBackground"
        android:clickable="true"
        android:padding="@dimen/activity_horizontal_margin">

        <ImageView
          android:id="@+id/ivContactItem6"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:layout_marginEnd="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:layout_marginRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:src="@drawable/ic_mail_outline_black_24dp"
          android:visibility="invisible" />

        <TextView
          android:id="@+id/tvNumber6"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_marginLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:layout_marginStart="@dimen/activity_horizontal_margin"
          android:layout_toEndOf="@id/ivContactItem6"
          android:layout_toRightOf="@id/ivContactItem6"
          android:ellipsize="end"
          android:maxLines="1"
          android:text="نام فارسی : خانه اندروید"
          android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Medium"
          android:textColor="#212121" />
      </RelativeLayout>
      <include layout="@layout/item_divider" />
    </LinearLayout>

  </android.support.v4.widget.NestedScrollView>

  <android.support.design.widget.FloatingActionButton
    android:id="@+id/fab"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="@dimen/fab_margin"
    android:src="@drawable/ic_message_white_24dp"
    app:layout_anchor="@id/app_bar"
    app:layout_anchorGravity="bottom|end" />

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

خوب حالا Layout جدید با نام item_divider.xml بسازید و سپس سورس کد زیر را تایپ کنید.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<View xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="1dp"
  android:layout_marginBottom="8dp"
  android:layout_marginStart="64dp"
  android:layout_marginTop="8dp"
  android:background="#B6B6B6" />

حال قسمت جاوا را باز کنید : و سپس کد زیر تایپ کنید :

import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.FloatingActionButton;
import android.support.design.widget.Snackbar;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.View;

import applicationsite.homeandroid.com.myproject_sendpost.R;

public class activity_CollapsingToolbarLayout extends AppCompatActivity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_scrolling);
    Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);
    FloatingActionButton fab = findViewById(R.id.fab);
    fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Snackbar.make(view, "تست کلیک", Snackbar.LENGTH_LONG)
            .setAction("با موفقیت کلیک شد", null).show();
      }
    });
    getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
  }
}

حالا نوبت میرسه به قسمت استایل دهی اپلیکیشن :
قسمت Style.xml را باز کنید و سورس کد زیر را تایپ کنید.

<resources>

  <!-- Base application theme. -->
  <style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">
    <!-- Customize your theme here. -->
    <item name="colorPrimary">@color/colorPrimary</item>
    <item name="colorPrimaryDark">@color/colorPrimaryDark</item>
    <item name="colorAccent">@color/colorAccent</item>
  </style>


  <style name="AppTheme.NoActionBar">
    <item name="windowActionBar">false</item>
    <item name="windowNoTitle">true</item>
  </style>

  <style name="AppTheme.AppBarOverlay" parent="ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar" >
    <item name="android:textColorPrimary">@color/color_white</item>
    <item name="android:textSize">14dp</item>
     <item name="android:windowActionBar">false</item>
    <item name="android:tileMode">disabled</item>
    <item name="android:textAlignment">center</item>
    <item name="android:windowBackground">@color/colorAccent</item>
  </style>

  <style name="AppTheme.PopupOverlay" parent="ThemeOverlay.AppCompat.Light" />

</resources>

برای ست کردن رنگ باید قسمت color.xml را باز کنید :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="colorPrimary">#3F51B5</color>
  <color name="colorPrimaryDark">#303F9F</color>
  <color name="colorAccent">#FF4081</color>
  <color name="color_white">#ffffff</color>
</resources>

حال قسمت dimens.xml را باز کنید و اگر وجود ندارد فایل با نام فوق ایجاد کنید در بخش valuse

<resources>
  <!-- Default screen margins, per the Android Design guidelines. -->
  <dimen name="activity_horizontal_margin">16dp</dimen>
  <dimen name="activity_vertical_margin">16dp</dimen>
  <dimen name="fab_margin">16dp</dimen>
</resources>

قسمت String.xml را باز کنید و رشته های زیر را اضافه کنید :

<resources>
  <string name="app_name">Collap Profile</string>
  <string name="action_settings">Settings</string>
</resources>

و در نهایت پس از اجرا :

نکته : جهت مشاهده انیمیشن پارالاکس لطفا اسکرول کنید.

نکته آخر : ایکن ها و دیگر موارد استفاده شده زمیمه پست شده است.

پروفایل CollapsingToolbarLayout اندروید استودیو

چنانچه مشکلی داشتید می توانید سورس کد را دانلود کنید.

لینک دانلود سورس کد 

حجم : ۱۳۵ kb

پسورد فایل :   homeandroid.ir

منبع آموزش : خانه اندروید

درباره نویسنده

جواد محمدی هستم بنیان‌گذار سایت خانه اندروید در خدمتون هستیم با آموزش و مفاهیم برنامه نویسی اندروید-نزدیک به 10 سال هست در حوزه برنامه نویسی فعالیت می کنم. مسلط به kotlin,java,flutter,php هستم . در خانه اندروید دانستی های خودم را در اختیار تمامی علاقمندان به برنامه نویسی قرار میدم.تشکر از اینکه خانه اندرورید رو دنبال می کنید.

قبل از ارسال دیدگاه

 • قبل از ارسال دیدگاه: لطفا دیدگاه خودتون رو فقط در مورد این مطلب بنویسید.سپاسگزارم.

  دیدگاه های طولانی نادیده گرفته می شوند لذا دیدگاه خودتان را در دو خط خلاصه کنید.

  دیدگاه های که شامل توهین یا متن توهین آمیز اصلا تایید نمی شود.

  به دیدگاه های بی نام و نشان که ایمیل فیک و نام فیک وارد می کنند پاسخ داده نمی شود

6 دیدگاه

 1. احسان گفت:

  سلام خیلی آموزش خوبی بود ولی کاش میشد سمت سرورش هم آموزش میدادید مثلا همین مشخصاتی که اینجا نوشته شده از سمت سرور نمایش داده میشد بعدشم صاحب پروفایل هم میتونست این مشخصات رو از طریق پنل کاربری خودش ویرایش و یا بروزرسانی کنه

  • Admin گفت:

   سلام و احترام
   دقت بفرمایین دوره پنل کاربری رو مشاهده کنید خود شما هم توانایی پیاده سمت سرور رو دارین.
   با احترام.

 2. m.goli گفت:

  ممنون از پیگیری شما
  کانال تلگرامتون هم خیلی کاربردی هست.
  با قدرت ادامه بدین
  موفق باشید

 3. m.goli گفت:

  لینک دانلود فایل خرابه…
  چک کنید
  ممنون